Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Begroting 2022

Begroting 2022 | Bekijk tabel

Baten  € 6.949.900,-- 
Lasten  
Organisatiekosten  € 936.800,-- 
Bestedingen in het kader van de doelstelling  € 7.206.500,-- 
Saldo - € 1.193.400,--