Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Hoofd- en nevenfuncties bestuur/directeur in 2021 | Bekijk tabel 

Dhr. ir. D. Ph. Schmidt Voormalige hoofdfunctie
 • Zelfstandig adviseur
Nevenfunctie
 • Lid Raad van Commissarissen Stadsherstel Maassteden BV
Dhr. drs. T.A. Nuijten Hoofdfunctie
 • Directeur Lentiz | Reviuslyceum en Revius MAVO
Nevenfunctie
 • Geen
Mevr. M. van der Plasse Hoofdfunctie
 • Zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties
 • Voorzitter/lid Raad van Toezicht Stichting Primo Schiedam
 • Inkomend gouverneur Rotary International, district 1600, Zuid-Holland
Dhr. mr. B.G.J. de Koning Hoofdfunctie
 • Bestuurder Frankelandgroep
Nevenfuncties
 • Bestuurslid van de Facilitaire St. Gezondheidszorg NWN
 • Lid Raad van Commissarissen Zorgorganisatie Eerste Lijn BV
 • Bestuurslid van Stichting Schiedamse Theaters
 • Bestuurslid van Stichting Wennekerpand
 • Bestuurslid Stichting Nolet-Imelda
Dhr. dr. P.J. Moree Hoofdfunctie
 • Directeur-bestuurder ZB Bibliotheek van Zeeland
Nevenfuncties
 • Bestuurslid Stichting GO Fonds
 • Lid Commissie Financiën Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Lid Raad van Toezicht Museum Vlaardingen 
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad Staatbosbeheer Zuidwestelijke Delta
Mevr. drs. A.N. Zonne MSc Hoofdfunctie
 • Zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties
 • Projectcoördinator van De Riverboard
Mevr. drs. S. Boode Hoofdfunctie
 • Adviseur Domeinoverstijgend Samenwerken
Nevenfunctie
 • Eigenaar Bureau Stof
Dhr. drs. J. Massaar Hoofdfunctie
 • Directeur Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
Nevenfunctie
 • Geen