Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Voorwoord

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen is een vermogensfonds dat al meer dan dertig  jaren maatschappelijke projecten steunt in Schiedam,Vlaardingen en Maassluis. In dit jaarverslag laten we zien welke activiteiten het Fonds in 2021 heeft ondersteund en geven we inzicht in de financiële resultaten van het Fonds.

Het afgelopen jaar heeft het Fonds aan 322 projecten een donatie verstrekt en is in totaal 4,1 miljoen euro uitgegeven aan de doelstelling. Het coronavirus had het afgelopen jaar helaas nog steeds een grote invloed op alle maatschappelijke organisaties in de regio. We hebben hier zo goed mogelijk op ingespeeld door extra financiële mogelijkheden te bieden aan organisaties binnen het thema sport en cultuur. Ook waren er extra mogelijkheden om financiering aan te vragen voor activiteiten voor de jeugd tijdens de zomervakantie.

Dit jaar was het eerste jaar van het nieuwe meerjarenbeleid van het Fonds. Als Fonds willen we steeds meer inspelen op maatschappelijke thema’s die spelen in de regio, zoals armoede en kansenongelijkheid. Een mooi voorbeeld van een eigen initiatief binnen het thema natuur en milieu is dat het Fonds in 2021 in Vlaardingen de heemtuin heeft overgenomen van de gemeente Vlaardingen. Vanaf 1 januari beheert het Fonds de heemtuin en de komende jaren zullen we de tuin zo goed mogelijk inzetten in het kader van onze maatschappelijk doelstellingen. 

In financieel opzicht heeft het Fonds een mooi rendement gemaakt op het vermogen. Dit stelt ons in staat om de komende jaren nog actiever aan de slag te gaan en de nodige projecten in de regio te financieren.Graag willen wij op deze plek de organisaties bedanken die het afgelopen jaar weer projecten bij ons hebben ingediend. Het zijn immers deze projecten die de samenleving in onze regio beter en mooier maken.

Met ingang van 1 januari 2022 is de heer L. Roobol in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn afgetreden als voorzitter. In 2009 trad hij toe tot het bestuur en in 2017 werd hij benoemd tot voorzitter. In de afgelopen twaalf jaar heeft het Fonds een mooie ontwikkeling doorgemaakt. De heer Roobol heeft hier een actieve rol in gespeeld. Wij danken de heer Roobol voor zijn jarenlange inzet.
 
Dick Schmidt 
Voorzitter