Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Communicatie

In 2021 is gecommuniceerd op basis van een jaarplan. Hierbij worden de kernwaarden consequent benadrukt. Er zijn regelmatig persberichten uitgegeven. Daarnaast is tweemaal een magazine uitgegeven. Hierbij is in oktober het Journaal dat jarenlang werd uitgegeven vervangen door het magazine ‘Het Fonds’. In deze vernieuwde uitgave is meer ruimte gecreëerd om te vertellen over alle (nieuwe) activiteiten die het Fonds ontplooit.

Tevens is actief gecommuniceerd via Linkedin, Twitter, Facebook, de website en de digitale nieuwsbrief. Daarnaast is in 2021 extra aandacht besteed aan speciale acties, zoals de mogelijkheden die werden geboden voor sportverenigingen en de vakantieactie. 

Contacten en overleg 
Enkele jaren geleden is een spreekuur ingesteld voor mensen die overwegen om gebruik te maken van de mogelijkheden van het Fonds. In 2021 is maar zeer beperkt gebruik gemaakt van het spreekuur omdat dit in verband met het coronavirus niet door kon gaan. Waar mogelijk zijn mensen via een videoverbinding te woord gestaan. Normaal gesproken gaan we ook veel op bezoek bij de projecten die het Fonds steunt. Maar ook dit was maar beperkt mogelijk in 2021.

De directeur heeft regelmatig contact met lokale fondsen die in dezelfde regio actief zijn zoals het De Grootfonds, het Gemeenschapsfonds en het Weeshuis der Hervormden. Daarnaast participeert het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. in het Rotterdamse Fondsenoverleg en het overleg van Samenwerkende Fondsen voor Ouderen. Het Fonds is daarnaast actief lid van de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland (FIN) en aangesloten bij het European Foundation Centre.