Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Budget 2022 | Bekijk tabel

Sector Budget
Maatschappelijk welzijn  € 2.900.000,--
Kunst en cultuur  € 1.000.000,--
Educatie  € 700.000,--
Sport en vrije tijd  € 700.000,--
Gezondheid  € 200.000,--
Natuur en milieu  € 1.200.000,--
Overige uitgaven in het kader van de doelstelling  € 200.000,--
Totaal regulier budget  € 6.900.000,--
Programma 'Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs' € 317.100,--
Fondsen op Naam € 40.000,--
Heemtuin    € 130.000,--
Inzet personeel in het kader van de doelstelling € 69.400,--
Vrijval projecten (€ 250.000,--)
Totaal € 7.206.500,--