Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Meerjarenbeleid 2021 – 2024
Eind 2020 is door het bestuur het meerjarenbeleid 2021-2024 vastgesteld. Het meerjarenbeleid is het uitgangspunt voor de activiteiten van het Fonds.

De doelstelling is dat het Fonds in 2024 een actieve en zakelijke partner is voor maatschappelijke en culturele organisaties in de regio. Daarnaast worden meerdere eigen initiatieven en programma’s gerealiseerd om de samenleving beter en mooier te maken.

 Inhoudelijke doelstellingen
• Is breed actief in 6 verschillende sectoren.
• Doneert, maar verstrekt ook garanties en leningen.
• Ondersteunt inhoudelijk met cursussen, adviezen en haar netwerk.
• Investeert door middel van eigen initiatieven en programma’s in een betere en mooiere samenleving.

Het Fonds gaat de komende jaren steeds meer een actieve houding aannemen. Regelmatig zullen oproepen worden gedaan voor aanvragen. Door middel van programma’s, die het Fonds zelf ontwikkelt, wordt ingezet op grote maatschappelijke thema’s die in de regio spelen. Ook zullen we vaker de samenwerking zoeken met andere fondsen. Tenslotte willen we vaker maatschappelijke partijen op een zakelijke manier ondersteunen door middel van missie gerelateerde investeringen. 

Het jaarplan voor 2022 is in de laatste vergadering van het jaar behandeld. Hierin zijn de doelstellingen opgenomen ten aanzien van het donatiebeleid, de organisatie, de beleggingen en de begroting. Het donatiebudget voor 2022 is aanzienlijk verhoogd van € 4.257.100 naar € 7.206.500 in verband met verschillende grote projecten die in voorbereiding zijn. Deze verhoging is mogelijk door de goede beleggingsresultaten van het afgelopen jaar. Eind 2021 is de heemtuin in Vlaardingen overgenomen van de gemeente. De kosten van (investeringen in) de heemtuin zijn ook in de begroting verwerkt. In het jaarplan is ook een aantal maatschappelijke thema’s benoemd waarin het Fonds wil investeren. Deze onderwerpen worden in 2022 verder uitgewerkt.