Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Fondsen op Naam
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft twee fondsen op naam: het ‘Fonds op naam van Ary van West’ en het ‘Weeshuisfonds Vlaardingen’. Beide fondsen zijn ontstaan doordat een organisatie zijn vermogen heeft ondergebracht bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. Deze vermogens worden apart geadministreerd als fonds op naam en jaarlijks opgehoogd met een afgesproken percentage. Dit bedrag kan vervolgens worden uitgegeven aan doelstellingen die bij de overdracht zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om doelstellingen die binnen de brede doelstelling van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. passen.

Ouderdom openstaande toekenningen
Ook in 2021 is consequent nagegaan of stichtingen en verenigingen die een aanvraag indienen, oude projecten al hadden afgerekend. Donatiebrieven zijn in beginsel maar 2 jaar geldig. Alle stichtingen en verenigingen die hun donatie na 2 jaar niet hebben opgevraagd worden aangeschreven. Soms blijkt dan dat een project niet doorgaat. Ook blijkt regelmatig bij het afrekenen van projecten dat aanvragers niet de complete donatie gebruiken. Daarnaast gingen in dit jaar helaas veel projecten niet door vanwege de coronapandemie. Als gevolg hiervan was er in 2021 een vrijval van projecten van € 726.832.