Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Jaarverslag 2021

Menu

Donatiebeleid
Het Fonds richt zich op zes verschillende sectoren. Het werkgebied bestaat uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het Fonds bewaakt actief dat er spreiding is tussen de verschillende sectoren en gemeenten. Incidenteel steunt het Fonds ook projecten buiten haar werkgebied die bijdragen aan de leefbaarheid in de regio en passen binnen de doelstelling.

Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Via een speciaal programma is het ook voor groepjes inwoners mogelijk om budget aan te vragen voor maatschappelijke initiatieven.

De projecten die het Fonds ondersteunt, kunnen bestaan uit activiteiten of noodzakelijke investeringen om activiteiten mogelijk te maken. In bepaalde gevallen behoren meerjarige donaties ook tot de mogelijkheden. In alle gevallen gaat het om een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en einde.

De steun van het Fonds bestaat in de meeste gevallen uit een donatie. Maar ook een garantie, lening of inhoudelijke ondersteuning behoort tot de mogelijkheden als dit een betere oplossing is.  

Het Fonds ondersteunt projecten in de volgende sectoren:

De meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg, sociaal-cultureel werk en armoedebestrijding.

Initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen.

In het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren. Ook stimuleert het Fonds projecten op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit.

Initiatieven die de educatieve vorming van scholieren bevorderen zoals de aanleg van uitdagende schoolpleinen of een hybride leeromgeving. Ook wordt ondersteuning gegeven in het kader van maatschappelijke thema's zoals armoede.

Projecten die actieve deelname van kwetsbare groepen aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen of de sociale cohesie bevorderen. Ook projecten om sportaccommodaties te verduurzamen komen in aanmerking.

De bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking.

Projecten met een uitgesproken religieus, politiek of commercieel karakter vallen niet binnen de doelstelling.