Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Donatiebeleid
Het Fonds richt zich op zes verschillende sectoren en is hiermee een breed fonds. Het werkgebied bestaat uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het Fonds bewaakt actief dat er spreiding is tussen de verschillende sectoren en gemeenten.

De projecten die het Fonds ondersteunt, kunnen bestaan uit activiteiten of uit noodzakelijke investeringen om deze activiteiten mogelijk te maken. In alle gevallen gaat het om een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en einde, oftewel een project.

Projecten dienen minimaal één (en het liefst meerdere) van de volgende speerpunten te bevatten:

  • Participatie
  • Bewustwording
  • Ontplooiing
  • Ontmoeting
De werkzaamheden van het Fonds richten zich op het financieel ondersteunen van projecten op de volgende gebieden:

De meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk.

Initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen.

In het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren.

Initiatieven die de educatieve vorming van scholieren bevorderen.

Projecten die actieve deelname van kwetsbare groepen aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen of de sociale cohesie bevorderen. Ook projecten om sportaccommodaties te verduurzamen komen in aanmerking.

De bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking.

Maatschappelijk welzijn

Hotspot Hutspot

Buurtmoestuinen, het samen bereiden van maaltijden van restaurantkwaliteit en het verkopen van deze maaltijden tegen een betaalbare prijs in wijkrestaurants. Dat is samengevat wat Hotspot Hutspot doet. De organisatie wil met goede voeding de economische en maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen en jongeren in het bijzonder aan de samenleving versterken. Door de pandemie was de opening uitgesteld, maar sinds 14 april jl. is het wijkrestaurant in het centrum van Schiedam, dat met steun van onder andere het Fonds mogelijk is gemaakt, geopend.