Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Communicatie

In april van dit jaar bestond de stichting waaruit het Fonds is voortgekomen 200 jaar. Een historicus heeft de geschiedenis van het Fonds in kaart gebracht met het boekje ‘Om een sommetje te vergaren, Het verhaal achter 200 jaar Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.’.

Er is in 2020 steeds gecommuniceerd op basis van het vastgestelde jaarplan. Daarbij zijn de drie kernwaarden, te weten actief, vernieuwend en het verschil makend, steeds benadrukt. De kernwaarden waren terug te lezen en zien in al onze communicatieuitingen zoals het jaarverslag, de twee Journaals, digitale nieuwsbrieven, persberichten, advertenties en berichten op Twitter, LinkedIn en Facebook.

Na een zorgvuldige voorbereiding is in mei 2020 de nieuwe website van het Fonds ingebruikgenomen. Daarnaast is er extra aandacht besteed aan het nieuwe programma Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs. Tot slot bracht de pandemie speciale acties voor coronahulp met zich mee, waaraan we uiteraard publiciteit hebben gegeven om deze kenbaar te maken aan onze doelgroep. 

Contacten en overleg 
Enkele jaren geleden is er een spreekuur ingesteld voor mensen die meer willen weten over de mogelijkheden van het Fonds. In 2020 is er echter zeer beperkt gebruikgemaakt van het spreekuur vanwege het coronavirus. Ook de bezoeken die we normaal gesproken brengen aan de projecten die het Fonds steunt, konden vanwege de coronamaatregelen nauwelijks doorgang vinden. 

De directeur had regelmatig contact met lokale fondsen die in dezelfde regio actief zijn. Daarnaast participeerde het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. in het Rotterdamse Fondsenoverleg. Het Fonds is daarnaast actief lid van de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland (FIN) en aangesloten bij het European Foundation Centre.

Sport en vrije tijd

Kennismaking met de turnsport

Op drie donderdagen in de zomervakantie namen kinderen van diverse leeftijden deel aan de Zomer Turn Instuif bij VG Dynamiek in Vlaardingen. In kleine groepen konden kinderen turnen op toestellen, zoals de balk en brug met ongelijke leggers. Voor sommige kinderen was dit een eerste kennismaking met de turnsport. Dit was één van de activiteiten die was georganiseerd in het kader van de Vakantieactie 2020.