Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Voorwoord

Het jaar 2020 was voor iedereen en dus ook voor het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een bewogen jaar. Veel projecten die wij steunen, konden door de coronapandemie niet doorgaan. Aan de andere kant hebben we als Fonds snel kunnen inspringen op de situatie met extra corona-ondersteuning voor stichtingen en verenigingen. Soms waren dit hele creatieve oplossingen, zoals de eindmusicals van het basisonderwijs die dankzij onze donaties in het theater konden plaatsvinden in plaats van op de scholen waar te weinig afstand kon worden gewaarborgd. Daarnaast hebben we met de Vakantieactie veel extra activiteiten kunnen steunen voor kinderen die niet op vakantie konden. Later in het jaar is er ook veel gebruikgemaakt van onze Winteractie, waarbij donaties konden worden aangevraagd voor alternatieve activiteiten rond de feestdagen.

Gelukkig hebben we – ondanks de beperkingen die de pandemie met zich meebracht – als Fonds in 2020 een aantal belangrijke stappen kunnen zetten. Zo zijn we van start gegaan met het programma Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs. Alle middelbare scholen uit onze regio doen mee aan dit programma dat ondersteuning biedt aan gezinnen die moeite hebben om de kosten te betalen die de middelbare school met zich meebrengt. Daarnaast hebben we in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds het Maassteden Monumentenfonds opgericht waaruit laagrentende leningen kunnen worden verstrekt voor de restauratie en herbestemming van monumenten.

In 2020 hebben we 3,9 miljoen euro uitgegeven aan onze doelstelling. In totaal hebben we 336 aanvragen voor een donatie kunnen honoreren. We willen alle organisaties die in dit roerige jaar een project hebben ingediend en hiermee het verschil maken in de regio, dan ook van harte bedanken! 

In april bestond de stichting waaruit het Fonds is voortgekomen 200 jaar. In de publicatie ‘Om een sommetje te vergaren’ hebben we op laten tekenen hoe de Bondsspaarbanken zijn omgevormd tot een lokaal fonds dat een belangrijke rol speelt in de ondersteuning van maatschappelijke initiatieven in de regio. Een rol die we hopelijk zo lang mogelijk in samenwerking met de aanvragers kunnen blijven vervullen. 


Leo Roobol 
Voorzitter

Vakantieactie 2020

Tijdens corona toch zomerpret

Met de Vakantieactie 2020 riep het Fonds stichtingen en verenigingen op om in de zomervakantie activiteiten te organiseren voor de jeugd die vanwege het coronavirus niet op vakantie kon. Dankzij de inzet van veel organisaties en vrijwilligers was er voor duizenden kinderen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis genoeg te beleven in de zomervakantie. Van sportactiviteiten tot waterpret en van knutselen tot koken in de natuur.