Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Aanvragen voor een donatie moeten ruim van tevoren worden ingediend. Het Fonds kent gestandaardiseerde aanvraagformulieren. Deze kan men downloaden, online invullen op de website (www.fondssv.nl) of op verzoek per post laten toesturen.

Een volledige aanvraag omvat:

  • Een aanvraagformulier;
  • Gegevens van de aanvragende instelling (statuten en recent uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel, niet ouder dan één jaar);
  • Laatst verschenen jaarrekening en jaarverslag;
  • Een uitgebreide projectbeschrijving;
  • Een overzicht van instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage is ingediend;
  • Een gedetailleerde begroting en dekkingsplan;
  • Een beknopte historie;
  • Relevante informatie over de organisatie en activiteiten;
  • Indien van toepassing kopie van offerte of huurcontract.

Bij verstrekte donaties van € 25.000,-- en hoger vraagt het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een verklaring van een accountant (RA of AA), waarin bevestigd wordt dat het toegewezen bedrag ook daadwerkelijk conform de afspraken is besteed aan het bedoelde project.

Overeenkomst
Organisaties die een donatie toegekend krijgen, ontvangen hiervan een bevestigingsbrief met bijlagen. Door middel van het retourneren van de akkoordverklaring wordt een overeenkomst aangegaan. In de bevestigingsbrief met bijlagen staat precies aangegeven wat beide partijen van elkaar mogen verwachten. Ook de algemene voorwaarden die Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. hanteert, maken deel uit van de genoemde bijlagen.

Vrijstelling van schenkingsrecht door ANBI status
Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor blijven donaties die de stichting geeft en worden gebruikt in het algemeen belang, vrijgesteld van schenkingsbelasting. Daarnaast hoeft de stichting geen schenk- of erfbelasting te betalen over eventuele schenkingen of erfenissen die worden verkregen.

Speciale uitgave

200 jaar als Fonds

De stichting waaruit het Fonds Schiedam Vlaardingen is ontstaan, bestond in april 2020 tweehonderd jaar. Twee eeuwen geleden was het niet vanzelfsprekend dat de overheid het algemeen welzijn van het volk diende. In die tijd werd door vrijdenkers de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht die het welzijn van de gewone bevolking en de gemeenschap wilde bevorderen, onder andere door het stichten van spaarbanken. In het boekje ‘Om een sommetje te vergaren, Het verhaal achter 200 jaar Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.’ beschrijft Hans van der Sloot de totstandkoming van de spaarbanken in Schiedam en Vlaardingen, hun eigen geschiedenis en hoe zij uiteindelijk in 1986 zijn gefuseerd. Ook is te lezen hoe het Fonds zoals we dat nu kennen, tot stand is gekomen.