Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Staat van baten en lasten over 2020 | Bekijk tabel

Exploitatie 2020 Begroting 2020 Exploitatie 2019
Baten
Netto baten uit vermogen 1.460.784 1.780.545
Koersresultaten 28.133.436 31.160.590
Particuliere schenkingen 1.000 -
Overige opbrengsten 54.771 27.652
Som der baten 29.649.991 5.290.000 32.968.787
Uitgaven in het kader van de doelstelling (3.221.333) (3.940.000) (4.197.065)
Overige lasten
Personeelskosten 378.265 383.700 373.093
Afschrijving op materiële vaste activa 70.055 50.500 47.383
Huisvestingskosten 55.138 60.900 86.330
Communicatiekosten 78.852 90.000 75.976
Kantoorkosten 49.835 53.000 43.873
Algemene kosten 94.049 81.700 78.540
Bestuurskosten 63.190 70.000 66.550
Som der lasten 789.384 789.800 771.745
Saldo staat van baten en lasten 25.639.274 560.200 27.999.977

Burgerinitiatieven

Inspirerende aanvragen uit de wijk

Enkele jaren geleden startte het Fonds 'Uw initiatief'. Dit programma stelt actieve burgers in staat om zonder verplichtingen van een stichting of vereniging mooie initiatieven te realiseren in hun wijk. Het programma is inmiddels een succes te noemen. Ook in 2020 ontving het Fonds weer inspirerende aanvragen voor onder andere een initiatief tegen wateroverlast in de wijk Vlaardingen-Ambacht, activiteiten in verschillende wijken in Maassluis tijdens de ZomerTour en de realisatie van bovenstaande muurschildering in de Eendrachtstraat in Vlaardingen-Oost.