Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Communicatie

In 2022 is gecommuniceerd op basis van een jaarplan. Hierbij worden de kernwaarden consequent benadrukt. Er zijn diverse persberichten naar lokale en regionale pers verstuurd. Daarnaast is tweemaal een magazine uitgegeven, waarin niet alleen wordt verteld over de projecten die het Fonds steunt, maar ook over alle (nieuwe) activiteiten die het Fonds ontplooit.

Tevens is actief gecommuniceerd via Linkedin, Twitter, Facebook  en Instagram, de website en de digitale nieuwsbrief. Daarnaast is in 2022 extra aandacht besteed aan speciale acties, zoals de mogelijkheden die werden geboden voor burgerinitiatieven en de vakantieactie. 

Contacten en overleg 
Enkele jaren geleden is een spreekuur ingesteld voor mensen die overwegen om gebruik te maken van de mogelijkheden van het Fonds. Nu de coronapandemie voorbij is, wordt weer meer gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook zijn we dit jaar weer op bezoek geweest bij diverse projecten. In 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad geweest. Met de drie colleges van B&W in de regio heeft inmiddels een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau vindt regelmatig overleg plaats met de gemeentes. 

De directeur heeft regelmatig contact met lokale fondsen die in dezelfde regio actief zijn zoals het De Grootfonds, het Gemeenschapsfonds en Stichting Zijn. Daarnaast participeert het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. in het Rotterdamse Fondsenoverleg en het overleg van Samenwerkende Fondsen voor Ouderen. Het Fonds is daarnaast actief lid van de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland (FIN).