Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Voorwoord

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen is een vermogensfonds dat al meer dan dertig jaar maatschappelijke projecten steunt in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. In dit jaarverslag laten we zien welke activiteiten we in 2022 hebben ondersteund en geven we inzicht in de financiële resultaten van het Fonds.

Het afgelopen jaar heeft het Fonds aan 321 projecten een donatie verstrekt. In totaal is er 5,2 miljoen euro uitgegeven aan de doelstelling. Gelukkig bleek begin 2022 dat het coronavirus op zijn retour was en dat alle projecten die we steunen weer op een normale manier plaats konden vinden. Als fonds willen we steeds meer inspelen op maatschappelijke thema’s die spelen in de regio, zoals armoede en kansenongelijkheid. Een mooi voorbeeld hiervan is dat we in september bekend konden maken dat alle basisscholen die een grote populatie kinderen hebben die opgroeien in armoede, zich aan kunnen sluiten bij het Jeugdeducatiefonds. Tegelijkertijd proberen we ook in te spelen op belangrijke ontwikkelingen. Zo hebben we in verband met de hoge stijging van de energieprijzen sportverenigingen extra financiële steun aangeboden bij het verduurzamen van hun accommodaties. 

In financieel opzicht heeft het Fonds een teleurstellend jaar gehad omdat de resultaten van de beleggingen tegenvielen. Het financieel beleid van het Fonds is erop gericht dat we de maatschappelijke organisaties in onze regio in goede en slechte jaren op dezelfde manier kunnen steunen. Gelukkig kan deze tegenvaller daarom worden opgevangen door goede resultaten in de voorgaande jaren.

Graag willen wij op deze plek de organisaties bedanken die het afgelopen jaar weer projecten bij ons hebben ingediend. Het zijn immers deze projecten die de samenleving in onze regio beter en mooier maken.
 
John Massaar 
Directeur