Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Jaarverslag 2020

Menu

Budget 2021 | Bekijk tabel

Sector Budget
Maatschappelijk welzijn  € 1.000.000,--
Kunst en cultuur  € 1.000.000,--
Educatie  € 700.000,--
Sport en vrije tijd  € 700.000,--
Gezondheid  € 200.000,--
Natuur en milieu  € 200.000,--
Overige uitgaven in het kader van de doelstelling  € 200.000,--
Totaal regulier budget  € 4.000.000,--
Programma 'Schoolkostenbeleid Voortgezet Onderwijs' € 317.100,--
Fondsen op Naam € 40.000,--
Vrijval projecten (€ 100.000,--)
Totaal € 4.257.100,--

Maassteden Monumentenfonds

Steun om het verleden te behouden

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben veel monumentale panden die het rijke verleden van de steden weerspiegelen. Helaas zijn veel van deze panden in verval geraakt en dreigen te verdwijnen als er de komende tijd niets aan wordt gedaan. Daarom is het Fonds in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds per 3 juli 2020 het Maassteden Monumentenfonds gestart. In het fonds heeft het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. vijf miljoen euro beschikbaar gesteld waaruit eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende en karakteristieke panden in de drie steden tegen een gunstige financiering hun pand kunnen restaureren, verduurzamen of herbestemmen.