Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Fondsen op Naam
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. heeft twee fondsen op naam: het ‘Fonds op naam van Ary van West’ en het ‘Weeshuisfonds Vlaardingen’. Beide fondsen zijn ontstaan doordat een organisatie haar vermogen heeft ondergebracht bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. Deze vermogens worden apart geadministreerd als fonds op naam en jaarlijks opgehoogd met een afgesproken percentage. Dit bedrag kan vervolgens worden uitgegeven aan doelstellingen die bij de overdracht zijn vastgesteld. Het gaat hierbij om doelstellingen die binnen de brede doelstelling van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. passen.

Ouderdom openstaande toekenningen
Ook in 2022 is consequent nagegaan of stichtingen en verenigingen die een aanvraag indienen, oude projecten al hadden afgerekend. Donatiebrieven zijn in beginsel maar twee jaar geldig. Alle stichtingen en verenigingen die hun donatie na twee jaar niet hebben opgevraagd, worden aangeschreven. Soms blijkt dan dat een project niet doorgaat. Ook blijkt regelmatig bij het afrekenen van projecten dat aanvragers niet de complete donatie gebruiken. Daarnaast zijn donaties vrijgevallen van projecten uit 2020 en 2021 die vanwege de coronapandemie niet doorgingen. Als gevolg hiervan was er in 2022 een vrijval van projecten van € 454.682,--.