Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Jaarverslag 2022

Menu

Begroting 2023

Begroting 2023 | Bekijk tabel

Baten
Totale baten  € 7.658.519,-- 
Lasten  
Organisatiekosten  € 1.061.200,-- 
Bestedingen in het kader van de doelstelling:  
Maatschappelijk welzijn € 2.150.000,--
Kunst en cultuur € 1.000.000,--
Educatie € 1.000.000,--
Sport en vrije tijd € 700.000,--
Gezondheid € 200.000,--
Natuur en milieu € 200.000,--
Fondsen op naam € 30.050,--
Heemtuin € 86.000,--
Overige uitgaven in het kader van de doelstelling € 300.000,--
Totaal bestedingen in het kader van de doelstelling € 5.666.050,--
Vrijval (€ 250.000,--)
Totaal lasten € 6.477.250,--
Saldo  € 1.181.269,--