Menu

Menu

Menu

Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Donatiebeleid

Donatiebeeld Het Fonds richt zich op zes verschillende sectoren en is hiermee een breed fonds. Het werkgebied bestaat uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Het Fonds bewaakt actief dat er spreiding is tussen de verschillende sectoren en gemeenten.

Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Via speciale programma’s is het ook voor jongeren en groepjes burgers mogelijk om budget aan te vragen voor maatschappelijke initiatieven.

De projecten die het Fonds ondersteunt, kunnen bestaan uit activiteiten of uit noodzakelijke investeringen om deze activiteiten mogelijk te maken. In alle gevallen gaat het om een afgebakend geheel van activiteiten met een duidelijk begin en einde, oftewel een project.

Projecten dienen minimaal één (en het liefst meerdere) van de volgende speerpunten te bevatten:

  • Participatie
  • Bewustwording
  • Ontplooiing
  • Ontmoeting

De werkzaamheden van het Fonds richten zich op het financieel ondersteunen van projecten op de volgende gebieden:

Maatschappelijk welzijn De meeste vormen van welzijnswerk, jeugdzorg en sociaal-cultureel werk.
Gezondheidszorg Initiatieven die op directe en zichtbare wijze het welzijn van patiënten en hulpbehoevenden bevorderen.
Natuur & Milieu In het bijzonder educatieve en voorlichtende projecten om het natuurbesef te stimuleren.
Educatie Initiatieven die de educatieve vorming van scholieren bevorderen.
Sport & vrije tijd Projecten die actieve deelname van kwetsbare groepen aan amateursport en recreatieve activiteiten bevorderen of de sociale cohesie bevorderen. Ook projecten om sport-accomodaties te verduurzamen komen in aanmerking.
Kunst & cultuur De bevordering van cultuurdeelname. De voorkeur gaat uit naar voorbeeldstellende en bijzondere publieksactiviteiten die de belangstelling voor kunst en cultuur stimuleren. Ook restauratieprojecten en initiatieven tot behoud van cultureel erfgoed komen in aanmerking.
Maatschappelijk Welzijn

Voedselbank maakt moeders sterker

De Voedselbank Maassluis traint sinds 2019 vrouwen en hun kinderen. Reden? Hun zelfbeeld positief ombuigen en de moederrol versterken. Een sterke moeder weet immers wat minder lekker loopt in het gezin en wat goed gaat. In de tien weken lange training krijgen moeders hulp bij het aanpakken van problemen met hun opgroeiende kinderen en leren zij ook om hulp te vragen daar waar het soms niet lukt. Na de training gaan de moeders aansluitend op bedrijfsbezoeken, en nemen deel aan kook- workshops, muziekworkshops en educatieve excursies. Het Fonds draagt met het programma ‘Armoede onder kinderen’ ook de komende drie jaar bij aan dit mooie project.

1 / 0